1. Nakup parcele

Upravni postopki za začetek gradnje montažne hiše so enaki kot za zidane hiše, prav tako pa tudi s tem povezani stroški.

Pred nakupom parcele je treba najprej natančno preveriti ali je parcela zazidljiva, ali so na parceli vsi komunalni priključki in ali ima tudi urejen ustrezni dostop.

Pri izboru parcele za montažno hišo se moramo zavedati, da vsake hiše ne moremo postaviti na vsaki parceli oziroma na vsaki lokaciji. Kaj lahko umestimo v določen prostor mora biti v skladu z arhitekturnimi posebnostmi kraja in z urbanističnimi merili. Pogoje za gradnjo določa občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Ta v lokacijski informaciji za posamezno področje opredeljuje kakšna gradnja je na parceli dovoljena, koliko odstotkov zemljišča je zazidljivega, v koliko etažah, kakšen je lahko naklon strehe in podobno.

2. Izbor izvajalca

Ko imate urejeno vso dokumentacijo glede parcele, je naslednja faza oblikovanje idejnega projekta vaše hiše. Za to morate upoštevati lokacijsko informacijo, geodetski načrt parcele, projektno nalogo, potrebujete pa tudi dobrega arhitekta, ki bo razumevajoče upošteval vaše želje, hkrati pa vam predlagal praktične in vam cenovno dostopne rešitve.

Pri vsem tem vam lahko že v tej fazi občutno pomagajo ponudniki montažnih hiš. Teh je v Sloveniji že več kot deset, temu primerno velika pa je tudi ponudba hiš. Preden pa se dokončno odločite za enega od njih in izberete montažno hišo, pa obiščite vsaj dva ali tri, saj boste tako lažje primerjali njihovo pripravljenost na sodelovanje, ponudbo in pa tudi same cene podobnih hiš. S potencialnim izvajalcem gradnje hiše se morate natančno dogovoriti o izboru določene hiše, o materialih za gradnjo, velikosti, tlorisu, razporeditvi prostorov in do katere faze bo proizvajalec gradil hišo, na koncu pa seveda še o ceni.

Sočasno z izborom izvajalca in želene hiše poteka tudi pridobivanje lokacijske informacije, saj mora izbrana montažna hiša sovpadati z lokacijsko informacijo.

Izbrani izvajalec bo pred začetkom pridobivanja dokumentacije in gradnje pregledal utrjenost terena, možnost dostopa avtodvigala, vse komunalne priključke in še kaj.

Pred podpisom dokončne pogodbe, se moramo z izvajalcem dogovoriti še za končno ceno, o rokih plačila, roku začetka gradnje in garancijskih rokih po končani gradnji.

montažne hiše

3. Kako izbrati montažno hišo

Ponudnikov montažnih hiš v Sloveniji je čedalje več, temu primerno velika pa je tudi ponudba hiš. Tako se marsikateri kupec sprašuje, kako se znajti v tem in kako si poiskati sebi primerno montažno hišo, ki bo po njegovih željah in v določenih cenovnih okvirih.

Kupci se iskanja hiše lotevajo na različne načine. Večina se za pridobivanje prvih informacij poslužuje spletnih strani, katalogov proizvajalcev, obiskuje sejme ali pa tudi dneve odprtih vrat, kjer si lahko tovrstne hiše pogledajo v živo in pridobijo vtise ljudi, ki v teh hišah živijo že nekaj časa.

Kupci se na začetku iskanja montažne hiše večinoma najprej vprašajo, kako veliko hišo sploh potrebujejo. Sledi iskanje hiše primerne velikosti po spletu pri različnih ponudnikih. Ko izberejo nekaj hiš ustrezne velikosti, sledi preverjanje in primerjava njihovih cen, ter oblikovanje ožjega izbora tistih hiš, ki ustrezajo obema meriloma. Nadalje kontaktirajo ponudnike, da jim o izbranih hišah postrežejo več informacij, temu pa potem sledi še obisk njihovih svetovalcev in po tehtnem premisleku končni izbor hiše. Za kupce, ki svojo hišo iščejo po tej poti, je na razpolago precejšnje število tipskih hiš, ki imajo vnaprej določene cene. Če vam tipske hiše ne ustrezajo najbolj, ali pa bi jih želeli spremeniti in prilagoditi glede na svoje želje in potrebe, pa so vedno možne tudi prilagoditve, ki jih lahko predlagate sami ali skupaj z arhitektom. Ob tem pa se je treba zavedati, da večje kot bodo spremembe tipske hiše, več dodatnega dela bo za proizvajalca, kar pa se vam bo poznalo tudi v vaši denarnici.

Seveda pa obstajajo tudi druge poti, kako do montažne hiše. Nekateri kupci se na podlagi priporočil ljudi, ki jim zaupajo, kar takoj odločijo za določenega proizvajalca, obiščejo njihovega svetovalca in izrazijo želje, ki jih imajo za svojo hišo. Skupaj s svetovalcem potem iščejo rešitve, ki bodo čim bolj ustrezale njihovim željam in potrebam, hkrati pa bodo v skladu z njihovimi finančnimi možnostmi. Spet pa velja, da bolj kot bo hiša odstopala od tipske, večje bo za kupca doplačilo.

Pri izbiri primerne hiše morate sočasno razmišljati tudi o tem, da bo končno izbrana montažna hiša sovpadala z lokacijsko informacijo v kateri so zapisani pogoji za gradnjo na izbranem območju. Precej zoprno bi namreč bilo, da bi s ponudnikom že izbrali določeno hišo, dorekli vse podrobnosti, potem pa bi se izkazalo, da takšna gradnja na določenem območju sploh ni mogoča. To se sicer dogaja redko, saj na to opozarjajo že ponudniki sami, toda vseeno velja biti pazljiv.

Hišo je mogoče kupiti v različnih fazah izgradnje, kar se sicer razlikuje tudi od proizvajalca do proizvajalca. Običajno pa so na voljo tri različice: osnovna gradnja, ki večinoma ponuja le skelet s stenami, potem gradnja do četrte gradbene faze ali pa izdelava hiše na ključ, ki je najdražja, a kupcu omogoča takojšnjo vselitev. V tej izvedbi so običajno zajeta vsa dela od temeljne plošče do vselitve, a brez notranje opreme. Če pa se boste odločili za to, da boste hišo dokončali sami, se morate zavedati, da je to kar velik organizacijskih zalogaj, ki vam bo podaljšal čas gradnje, ponudnik montažne hiše pa vam za ta dela tudi ne prizna garancije.

4. Pridobivanje dokumentacije

Čimprejšnji izbor izvajalca in določene montažne hiše, vam bo precej olajšal nadaljnje postopke in pridobivanje ustrezne dokumentacije. Izvajalec lahko namreč precej pomaga pri pridobitvi vseh vrst dovoljenj potrebnih za gradnjo. Ko imate urejeno parcelo, morate nadalje pripraviti idejno zasnovo projekta. V ta namen najprej potrebujete geodetski načrt, aktualno lokacijsko informacijo, imeti pa morate tudi urejeno lastništvo gradbene parcele z vpisom stavbna pravica v zemljiško knjigo. Na podlagi tega se izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), na njem pa temelji Projekt za izvedbo (PZI), ki ima podrobnejše načrte za izvedbo projekta. Vse to morate predložiti upravni enoti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sledi plačilo gradbene takse in komunalnega prispevka. Postopek potrditve na upravni enoti v praksi traja od enega do šest mesecev.

Ko izberete hišo, uredite projektno dokumentacijo in se dogovorite za financiranja, sledi končno naročilo hiše in podpis pogodbe. Po potrditvi Projekta za izvedbo sledi utrditev zemljišča, priprava armirane betonske plošče in gradnja montažne hiše.

montažne hiše

5. Priprava betonske plošče

Osnova za postavitve montažne hiše je priprava zemljišča. Teren je treba ustrezno utrditi, na njem pa zgraditi armirano betonsko temeljno ploščo, na kateri bo stala hiša. Če bo hiša podkletena, se klet s prvo ploščo pripravi enako kot pri klasični gradnji.

Montažna hiša se torej postavi na armirano betonsko ploščo, ki jo lahko lastnik parcele pripravi v dogovoru s kakšnim gradbenim podjetjem, ali pa izdelavo naroči kar pri ponudniku montažne hiše. Vsekakor je dobro preveriti več gradbenih ponudnikov, saj so lahko razlike v cenah tudi nekaj tisoč evrov. Velja pa paziti na kvaliteto izdelave, saj so ponudniki montažnih hiš pri tem zelo zahtevni in ne dopuščajo niti najmanjših nepravilnosti v naklonu plošče. Montažne hiše namreč zahtevajo povsem ravno ploščad, saj lahko v nasprotnem primeru pride do razpok v stenah hiše.

6. Gradnja montažne hiše

Gradnja montažne hiše se začne v proizvodnji dvorani proizvajalca hiše. Zaradi notranje proizvodnje, je proces neodvisen od letnega časa in vremenskih vplivov. Najkakovostnejši proizvajalci montažnih hiš montažne elemente izdelujejo na hidravličnih montažnih mizah, krojenje stenskih, stropnih in strešnih konstrukcij pa na stroju CNC, ki omogoča izjemno natančnost izdelave.

Ko so elementi hiše pripravljeni, prav tako pa je na določeni lokaciji pripravljena tudi betonska plošča, kjer bo postavljena hiša, se lahko montaža hiše začne. Stene, ki jih izvajalec s tovornjakom pripelje na samo gradbišče, imajo že vgrajeno toplotno izolacijo, okna, vdelane cevi za instalacijske vode, zunanje stene pa tudi fasado. Montaža največjih elementov hiše poteka s pomočjo avtodvigal in pod budnim očesom vodje gradbišča.

Ko je samo ogrodje hiše z vsemi zunanjimi stenami postavljeno, sledi še vgradnja stropov, stenskih oblog, strešne konstrukcije, izdelava strehe, krovskih in kleparskih del, ter električnih in strojnih inštalacij. Sama gradnja hiše do pokritja strehe ne traja več kot nekaj dni, tako da je hiša hitro zaščitena pred vsemi neugodnimi vremenskimi vplivi.

Fina dela, kot so polaganje parketa, ploščic, vgradnja stopnic, ogrevanja, postavitev kopalnice, kuhinje in vsega drugega, pa potem trajajo še nekaj mesecev, odvisno od dogovora s proizvajalcem ali nam hišo dokonča na ključ, ali pa se za ta dela dogovorimo sami z drugimi obrtniki. Če se boste odločili za to, da boste hišo dokončali sami, se je treba zavedati, da je to kar velik organizacijskih zalogaj, ki vam bo najbrž podaljšal čas gradnje, ponudnik montažne hiše pa vam za ta dela tudi ne prizna garancije.

Ko je hiša dokončana, ali pa sočasno z zadnjimi notranjimi opravili, pa treba urediti še okolico hiše.

montažne hiše

7. Bivanje

Ob koncu gradnje in tik pred vselitvijo s proizvajalcem hiše skupaj pregledate hišo in o tem pripravite primopredajni zapisnik. Pomembno je, da ste pri pregledu zelo pozorni na manjše pomanjkljivosti in proizvajalca na to nemudoma opozorite. Gradnja hiše je namreč kompleksna zadeva, zato lahko pride tudi do napak ali poškodb kakšnih gradbenih elementov. Ena od možnih napak je denimo poškodba parne zapore objekta na zunanjih stenah hiše. V tem primeru lahko pride do prodora vlage v toplotno izolacijo, ki s tem izgubi svoje dobre toplotne lastnosti, ogrevanje pa ne bo tako učinkovito, kot bi sicer lahko bilo. Seveda pa so možne tudi kakšne druge napake.

Delovanje hiše moramo pozorno spremljati tudi ob sami vselitvi in o morebitnih nepravilnostih  sproti obveščati proizvajalca. Prej bo kakšna napaka odpravljena, manjša bo škoda na hiši. Proizvajalci vam ravno zaradi možnosti tovrstnih napak dajejo določeno garancijsko obdobje, ki se ga splača izkoristiti.

Ob vselitvi vam bo proizvajalec predložil tudi ustrezna navodila z napotki kako vzdrževati hišo. Vseskozi pa boste morali za prijetno bivanje skrbeti tudi sami, recimo z ustrezno izbiro ogrevanja in prezračevanja, redno pa kontrolirati tudi druge občutljive točke v hiši.