Novosti na trgu

Lumar Gea 120

Naši svetovalci odgovarjajo!

Ali mi lahko prijatelj zgradi montažno hišo?

Vprašanje:

Prijatelj, ki ima mizarsko delavnico, si je sam izdelal montažno hišo in jo tudi uspešno zgradil oziroma sestavil. Dogovarjamo se, da bi podobno storitev opravil tudi zame. Logično je, da lahko izdela vse potrebne elemente za sestavo hiše, zanima pa me, ali jo lahko njegovo podjetje dejansko tudi sestavi na parceli, seveda ob strokovnem nadzoru, ali pa je za to potrebno podjetje, ki ima licenco oziroma »strokovni izpit« za postavitev montažnih gradenj. Dobili smo več različnih mnenj glede tega, v zakonu pa tudi ne najdem pametne razlage.

Odgovor:

V uredništvu portala www.montažnehiše.com smo se za odgovor iz prve roke obrnili na Ministrstvo za okolje in prostor in jih prosili za odgovor oziroma pojasnila.

Pravijo takole: »Gradbeni zakon v 14. členu določa, da mora izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje: imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, ter sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (vodja del).

Montažna hiša sicer ni pojem, ki ga definira gradbeni zakon, saj se ta ne ukvarja z načinom gradnje, pač pa objektom določa različne pogoje predvsem glede na namen in zahtevnostjo objekta. Gradbeni zakon tudi ne določa izjem glede gradnje montažnih hiš.

Iz navedenega sledi, da mora izvajalec tudi pri gradnji montažne stavbe izpolnjevati vse pogoje določene z gradbenim zakonom, torej mora imeti zaposleno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje del.«


Če kupujete montažno hišo in vas zanima karkoli v zvezi z nakupom ali bivanjem v montažni hiši, nam pišite na info@montažnehiše.com in za vas bomo v uredništvu portala www.montažnehiše.com skupaj s strokovnjaki poiskali ustrezen odgovor.  

Primerjaj hiše

Primerjaj (0)