Novosti na trgu

kredit

Na naš portal montažnehiše.com se je obrnila družina, ki resno razmišlja o gradnji montažne hiše. Pred kratkim so namreč na Primorskem dobili zazidljivo parcelo. Računajo, da bodo za hišo in vse preostalo potrebovali okoli sto tisočakov stanovanjskega kredita. Zanima jih, koliko bodo zanj plačevali in kaj vse morajo postoriti, da ga bodo sploh prejeli. Obrnili smo se na banko Intesa Sanpaolo, ki za to ponuja eno najugodnejših rešitev pri nas. Kaj svetujejo družini?


Pred kratkim smo podedovali zazidljivo parcelo na Primorskem. Parcela je velika 700 kvadratnih metrov, sončna in pravokotne oblike. Na parceli bi radi postavili montažno hišo za približno 140 tisoč evrov, svojo zgodbo opiše glava štiričlanske družine iz Strunjana Anže in nadaljuje: »Od prodaje garsonjere imamo privarčevanih 80 tisočakov, vendar moramo upoštevati, da bo treba plačati še komunalni prispevek in zgraditi armiranobetonsko ploščo, nekaj pa bomo potrebovali še za opremo. Tako računamo, da bi morali za vse skupaj najeti okoli 100 tisoč evrov stanovanjskega kredita. Posojilo bi najeli za 15 ali 20 let, odvisno od višine obrestne mere. Ob tem imamo nekaj vprašanj, za katere vas prosimo, da bi nam odgovorili.«

Različne obrestne mere in mesečni obroki

Kot prvo Anžeta zanima, kje bi lahko za ta kredit pridobili ugodno obrestno mero. V Sloveniji je velika ponudba bank in s tem tudi stanovanjskih kreditov. Obrestne mere so različne, za eno najugodnejših bank pa pri stanovanjskih kreditih velja Intesa Sanpaolo Bank: »Za stanovanjske kredite z ročnostjo 15 let je pri nas fiksna obrestna mera 2,80 odstotka, spremenljiva pa šestmesečni EURIBOR + 1,70 odstotne točke. Za kredite z ročnostjo 20 let pa je fiksna obrestna mera 3,10 odstotka, spremenljiva pa šestmesečni EURIBOR + 1,75 odstotne točke. Te ugodnosti za stanovanjske kredite veljajo do konca septembra,« pojasnijo na Intesi Sanpaolo Bank. In kaj to pomeni v mesečnih zneskih: »Za kredit z ročnostjo 15 let bi družina mesečno plačevala pri fiksni obrestni meri 681,01 evra, pri sprejemljivi pa 629,79 evra. Pri kreditu z ročnostjo 20 let pa bi bil obrok s fiksno obrestno mero 559,62 evra in sprejemljivo 494,13 evra.«

Kredit pri fiksni obresti meri, ki bi ga odplačevali 15 let, ima torej za dobrih 120 evrov višji mesečni obrok, kot če bi ga plačevali 20 let, vendar pa bi za celotni kredit plačali za skoraj 12 tisočakov manj obresti. Zato se družini splača razmisliti o tem, da bi stisnili pas in posojilo raje najeli za krajše obdobje. Toda ob tem morajo paziti, da jim ostane še dovolj denarja za tekoče življenje, da bodo lahko mirno uživali v svoji novi hiški.

Montažne hiše kredit

Pozor, EURIBOR bo zrasel!

Pri odločitvi za fiksno ali spremenljivo obrestno mero je treba biti pozoren tudi na to, da so spremenljive obrestne mere trenutno zelo ugodne, saj je vrednost EURIBOR zgodovinsko nizka, kar pa se bo v prihodnjih letih skoraj zagotovo spremenilo. Obroki se bodo podražili, za koliko pa ne ve nihče. Vemo pa to, da je vrednost EURIBOR trenutno negativna, pred leti pa je bila že blizu petih odstotkov, kar se zna kdaj v prihodnje tudi še ponoviti. S tem pa bi se občutno povišali tudi obroki stanovanjskega kredita s spremenljivo obrestno mero in tako postali višji, kot če kredit zdaj najamete s fiksno obrestno mero.

Drugi stroški

Pri najetju stanovanjskega kredita ne pozabite tudi na druge stroške. Eno je denimo strošek odobritve kredita, ki je odvisen od zneska kredita. Za 100.000 evrov denimo znaša 700 evrov. V primeru zavarovanja kredita z zastavo nepremičnine upoštevajte še strošek ureditve zavarovanja v notarskem zapisu, ki znaša 109,5 evra. Poleg bančnih stroškov so še notarski stroški in stroški cenitve nepremičnine, ki jih kreditojemalec poravna neposredno izvajalcu storitve, se pravi notarju in cenilcu.

Zavarovanje kredita

Družino tudi zanima, kako je z zavarovanjem kredita? »Glede na znesek nepremičnine je najpogostejša oblika zavarovanja kredita zastava nepremičnine, oziroma hipoteka. Za kreditojemalca slednja sicer prinaša dodatne stroške – stroške notarja, cenitve, takse. Tako je z vidika stroškov najcenejša oblika zastava bančne vloge za celotno dobo trajanja kredita, ki pa je sprejemljiva oblika zavarovanja le za redke kreditojemalce,« pojasnijo v Intesa Sanpaolo Bank. Druge možnosti zavarovanja stanovanjskega kredita so še zavarovanje s poroki ali pa zavarovanje pri zavarovalnici, toda obe različici v primeru visokih zneskov in daljšega obdobja odplačila kredita, nista ustrezni obliki zavarovanja.

 

Zavarovanje kreditojemalca

Banke pri najetju stanovanjskega kredita po navadi zahtevajo tudi sklenitev življenjskega zavarovanja kreditojemalca. Toda očitno ne povsod: »Življenjsko zavarovanje ni pogoj za sklenitev kredita. Seveda pa se kreditojemalec zanj lahko odloči in s tem zavaruje svoje bližnje v primeru najhujšega, predvsem smrti in popolne trajne delovne nezmožnosti, saj preostanek kredita poravna zavarovalnica,« pravijo v Intesi Sanpaolo Bank. Tudi po mnenju finančnih strokovnjakov je tovrstno zavarovanje dobro skleniti, saj lahko sicer v primeru nesreče in nezmožnosti odplačevanja posojila vsa bremene padejo na potomce oziroma druge najbližje sorodnike, ki pa zmožnosti odplačevanja kredita običajno nimajo. Če se ob najetju kredita odločite za življenjsko zavarovanje, izberite riziko življenjsko zavarovanje. To je med vsemi najugodnejše. Izogibajte pa se kakšnim naložbenih zavarovanjem, ki jih za tovrstne kredite ne potrebujete.

Potrebna dokumentacija

Anžeta tudi zanima, kako poteka celotni postopek najetja stanovanjskega kredita in kakšno dokumentacijo pri tem potrebuje. »To je odvisno od vrste zaposlitve, namena kredita in zavarovanja kredita,« navajajo v Intesi Sanpaolo Bank in pojasnijo kaj mora Anžetova družina banki dostaviti za odobritev kredita za nakup montažne hiše: »Glede na to, da je kreditojemalec zaposlen, prejemati plačo in bo kredit zavarovan z zastavo financirane nepremičnine, banki dostavi naslednjo dokumentacijo:

  • vlogo za kredit,
  • potrdilo o plači,
  • zadnje 3 plačilne liste,
  • upravno izplačilno prepoved,
  • gradbeno dovoljenje,
  • uradno cenitev nepremičnine,
  • prodajno pogodbo,
  • dokazilo o lastništvu nepremičnine.

In koliko časa bo trajalo od prvega srečanja v banki do odobritve? »Kredit je lahko odobren že v nekaj dneh od dostave celotne dokumentacije. Kreditojemalec najprej opravi informativni razgovor, kjer dobi vse potrebne informacije o pogojih kredita, potrebni dokumentaciji in postopku izvedbe kredita. Nato banki dostavi vso potrebno dokumentacijo in počaka na poziv banke o odobritvi kredita. V kolikor kreditojemalec še nima uradne cenitve nepremičnine  – v primeru gradnje montažne hiše, gre za cenitev zemljišča kjer bo hiša stala, se pridobi še slednjo. Po odobritvi kredita banka pripravi pogodbo, kreditojemalcu izroči predhodne informacije s podrobnimi podatki kredita in se dogovori z notarjem za narok sklenitve pogodbe. Po podpisu kredita pri notarju se skladno s pogodbo izvede koriščenje kredita. Koriščenje se izvede skladno s pogodbeno dokumentacijo – v eni ali več tranšah. Rok koriščenja je lahko največ eno leto. Ker je za kredit zastavljena financirana nepremičnina, se po zaključku gradnje opravi še cenitev končne vrednosti nepremičnine« opišejo postopek v Intesi Sanpaolo Bank.


Skrbni razmislek!

Anžetova družina ima tako vse potrebne informacije o najetju stanovanjskega kredita. Pomembna odločitev je, katerega bodo izbrali, saj gre za njihovo največjo finančno odločitev v življenju, različic na trgu pa je veliko. Ob pravilni odločitvi so lahko prihranki tudi več kot deset tisočakov. Ne smejo pa pozabiti tega, da lahko za gradnjo montažne hiše in vanj vgrajene materiale pridobijo tudi nepovratna sredstva Eko sklada, vendar pa mora njihova hiša zagotavljati ustrezno energetsko učinkovitost. Več o tem smo pisali v članku: Eko sklad vam omogoča do 20 tisočakov subvencije

Primerjaj hiše

Primerjaj (0)