Novosti na trgu

nakup-obstojece-hise

Če kupujete montažno hišo in vas zanima karkoli v zvezi z nakupom ali bivanjem v montažni hiši, nam pišite na info@montažnehiše.com in za vas bomo v uredništvu portala www.montažnehiše.com skupaj s strokovnjaki poiskali ustrezni odgovor. 


Naši svetovalci odgovarjajo!

Vprašanje:

Znašli smo se v dilemi, ko ne vemo, ali bi kupili že obstoječo hišo ali pa se lotili gradnje nove montažne hiše. Pri gradnji nas mučijo dolgotrajni postopki pridobivanja raznih dovoljenj, s tem povezane številne poti, potem pa še organizacija vsega skupaj, kar prav tako vzame veliko časa in živcev. Po drugi strani pa bi radi imeli hišo povsem po naših željah! Kaj nam svetujete? Kako sploh poteka nakup montažne hiše?

Odgovor:

Nakup že obstoječe, rabljene hiše ima svoje prednosti, da je opravljen sorazmerno hitro, seveda, če najdete ustrezno hišo na lokaciji, kjer želite živeti. S tem imate malo opravka, podpišete pogodbo, nakažete denar in se preselite. Po drugi strani pa je slaba stran tega, da hiša morebiti ni povsem po vaših željah. To pomeni, da so najbrž potrebne prilagoditve notranjih prostorov, ki jih seveda vsak želi imeti glede na svoje potrebe. Če je kupljena hiša starejša, pa morate računati še na stroške prenove, kar pa tudi zahteva dodatni denar in čas za organizacijo vsega skupaj.

Kako do montažne hiše?

Po drugi strani je nakup montažne hiše sorazmerno preprost. Večino administrativnih, organizacijskih in gradbenih postopkov vam lahko opravi kar vaš izbrani ponudnik montažne hiše. Pomembno je le, da najdete ustrezno parcelo in čimprej izberete ponudnika montažne hiše. Ta vam bo vseskozi stal ob strani tako pri sami idejni zasnovi hiše, kot tudi pri urejanju vse potrebne dokumentacije. Nova hiša je lahko seveda povsem po vaših željah tako glede notranjih prostorov kot tudi zunanjosti hiše. Le malo kupcev se odloči za povsem tipske montažne hiše, večina si želi prilagoditve glede na svoje življenjske potrebe.

Nakup montažne hiše

Najprej parcela

Pred nakupom parcele je treba najprej preveriti, ali je zazidljiva, ali so na njej vsi komunalni priključki in ali ima tudi urejen ustrezen dostop. Pri izboru parcele za hišo se moramo zavedati, da vsake hiše ne moremo postaviti na vsaki parceli oziroma na vsaki lokaciji. Umestitev v določen prostor mora biti skladna z arhitekturnimi posebnostmi kraja in z urbanističnimi merili. Pogoje za gradnjo določa občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Ta v lokacijski informaciji za posamezno področje opredeljuje, kakšna gradnja je na parceli dovoljena, koliko odstotkov zemljišča je zazidljivega, v koliko etažah, kakšen je lahko naklon strehe in podobno. Pozorni bodite na dostop do zemljišča, ki mora biti pravno urejen. Pomembni sta tudi komunalna opremljenost in informacija o višini komunalnega prispevka, ki se po posameznih občinah razlikuje. Za vaše prijetno bivanje so pomembne še osončenost parcele, bližina infrastrukture in urejenost okolice.

Izbor izvajalca

Po nakupu parcele je treba izbrati izvajalca, s katerim se posvetujete in izberete hišo, ki ustreza parceli in vašim željam. Po izboru hiše in podpisu pogodbe z izvajalcem se začnejo upravni postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ponudnik montažne hiše vam v sodelovanju z vami izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), na njem temelji Projekt za izvedbo (PZI), ki ima podrobnejše načrte za izvedbo projekta. Sledi plačilo gradbene takse in komunalnega prispevka. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja sledi izvedba projekta – najprej utrditev zemljišča, nato priprava armiranobetonske plošče in gradnja montažne hiše. Od pridobitve gradbenega dovoljenja do dokončanja hiše na ključ običajno mine od štiri do šest mesecev.

Sam postopek gradnje montažne hiše torej niti ni tako zahteven niti dolgotrajen, kot  recimo pri klasični hiši, saj gre za suhomontažno gradnjo, ki razen tlakov ne potrebuje sušenja. Pomemben pa je čimprejšnji izbor izvajalca montažne hiše, saj vam to lahko precej olajša celotni postopek od idejne zasnove hiše do pridobitve potrebne dokumentacije in same gradnje hiše na ključ. 

Primerjaj hiše

Primerjaj (0)