Novosti na trgu

eko sklad

Eko sklad je lani 43 kupcem montažnih hiš podelil subvencije v vrednosti več kot 600 tisočakov; največje izplačilo je znašalo dobrih 20 tisočakov. Tudi letos je na voljo dovolj denarja, vseeno pa pohitite!

Nekatere montažne hiše spadajo v razred energetsko najbolj učinkovitih zgradb, zato lahko kupci na Eko sklad vložite vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Lani je Eko sklad s subvencijami osrečil 43 novih lastnikov montažnih hiš v povprečni vrednosti 14 tisočakov. Najvišja nepovratna finančna spodbuda je znašala 20.250 evrov. Kar lep kupček denarja, za katerega se kupcu montažne hiše zagotovo splača nameniti nekaj časa in truda ter izpolniti vlogo.

 Montažne hiše

Kako do nepovratnega denarja?

In kdo vse lahko pridobi nepovratna sredstva Eko sklada? Subvencije lahko pridobijo eno- ali dvostanovanjske montažne hiše, ki imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje in ki za ogrevanje porabijo največ 15 kWh/m2 energije na leto. Pogoj je tudi, da je vgrajeno zunanje stavbno pohištvo – okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata…, s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, in z najmanj trojno zasteklitvijo.

Vgrajena mora biti tudi ena od oblik centralnega sistema prezračevanja, s centralno prezračevalno enoto s sistemom za rekuperacijo toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 odstotkov, vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

Vgrajeni morajo biti tudi sodobni generatorji toplote in hladu ter naprave z visoko energijsko učinkovitostjo. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati desetih odstotkov skupnih letnih toplotnih potreb stavbe, razen v primeru, če gre za samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.

Stavba mora najmanj 50 odstotkov letne dovedene energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo, pripravo tople vode in razsvetljavo pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, da je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE (samostojna proizvodna enota za pridobivanje toplotne in električne energije) z visokim izkoristkom. Montažna hiša pa mora zagotavljati tudi ustrezno zrakotesnost.

 

Montažne hiše

 

Kaj pa višina subvencije?

Eko sklad je višino nepovratnih sredstev določil glede na energijsko učinkovitost, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe. Najvišji možni znesek pridobitve subvencije znaša 125 evrov na kvadratni meter stavbe, vendar le v primeru, da montažna hiša ponuja energijsko učinkovitost manjšo ali enako porabi 10 kWh/m2 na leto, sicer pa je subvencija nižja. Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo ali za največ 120 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema.

 

Dodatne subvencije

Eko sklad pa ponuja tudi dodatne nepovratne finančne spodbude za montažno hišo, ki ima poleg vsega naštetega, vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo. Ta dodatna subvencija znaša 50 evrov na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda pa je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega zunanjega stavbnega pohištva na stanovanjsko enoto.

Prav tako lahko dodatne nepovratne finančne spodbude prejme kupec hiše, ki ima na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja eno- ali dvostanovanjske stavbe, vgrajeno masivno leseno fasadno oblogo. Pri tem znaša subvencija deset evrov na m2 neto ogrevane površine stavbe, vendar največ do 1.500 evrov za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo ali do 1.200 evrov za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema.

Če vse skupaj seštejemo, lahko torej največja nepovratna spodbuda, ki jo lahko pridobi kupec montažne hiše prejme, znaša 21.750 evrov, pojasnijo na Eko skladu. Kupci lahko ta znesek povečajo le še za dodatno spodbudo v primeru, da imajo vgrajen solarni ogrevalni sistem ali sončno elektrarno za samooskrbo.

 

Na voljo je še dovolj denarja

Denarja, ki je na voljo za letošnje kupce montažnih hiš, je na voljo še dovolj, pravijo  na Eko skladu. Vseeno pa velja pohiteti in takoj, ko izberete hišo, razmišljajte tudi o tem, kako izkoristiti to darilo. Pri tem vam bodo zagotovo pomagali tudi ponudniki hiš, ki imajo s tem večletne izkušnje. Pomembno je namreč, da oddate pravilno izpolnjeno in popolno vlogo, pa seveda, da gre iz vaših rok pravočasno, kar pomeni še pred začetkom gradnje.

Za več informacij nam pošljite neobvezno povpraševanje:

Z izpolnjevanjem in pošiljanjem tega povpraševanja se strinjam, da se podatki, ki sem jih vnesel v obrazec za povpraševanje, lahko posredujejo ponudnikom montažnih hiš za pridobitev ustreznih ponudb.

Primerjaj hiše

Primerjaj (0)