Stroški gradnje montažne hiše

Gradnja hiše je za večino ljudi zagotovo eden največjih finančnih zalogajev v življenju, zato se je treba nanj vnaprej dobro pripraviti in pazljivo načrtovati tako vse stroške, kakor tudi samo financiranje in način odplačevanja naložbe.

Prvi strošek se pojavi že pri nakupu parcele. Cene parcel se seveda razlikujejo, nanje pa najbolj vplivajo sama lokacija, velikost parcele, možnost gradnje na parceli, urejenost vseh komunalnih priključkov in dostopnost. Ko parcelo imamo, je potrebno pridobiti vso dokumentacijo, ki nam bo omogočala gradnjo hiše. Gre denimo za strošek izdelave projekta, plačilo takse za gradbeno dovoljenje, plačilo komunalnega prispevka in še kaj. Ti stroški in postopki so sicer enaki kot pri gradnji klasične zidane hiše.

V tej fazi je lahko strošek tudi arhitekt, toda nanj je bolje gledati kot na naložbo, saj lahko z optimalnim izkoristkom vaše hiše precej denarja prihranite že pri sami zasnovi hiše, kasneje pa boste z bivanje v hiši tudi bolj zadovoljni.

Pomemben strošek je tudi priprava oziroma utrjevanje terena in izgradnja temeljne armirano betonske plošče, kjer bo postavljena vaša hiša. Ta dela vam lahko opravi proizvajalec montažne hiše, toda ni rečeno, da bo cenovno najugodnejši, zato se o cenah pozanimajte tudi pri drugih gradbenih izvajalcih. Razlike med njimi so lahko pri enakem opravilu tudi do nekaj tisoč evrov, toda prihranek se vam lahko hitro izniči, če plošča ne bo pripravljena dovolj natančno.

Cene samih montažnih hiš izdelanih na ključ se gibljejo od 700 pa do 1.200 evrov na kvadratni meter. Cene so odvisne od velikosti, kvalitete vgrajenih materialov, oblikovanja in končne opreme. V povprečju cene okoli 150 kvadratnih metrov velike tipske montažne hiše znašajo nekje od 120 do 150 tisoč evrov. Če izberemo tipsko montažno hišo, je lahko ta v primerjavi z montažno hišo po meri, cenejša za več kot 15 odstotkov. Večje spremembe tipske hiše lahko ta odstotek hitro znižajo, manjše spremembe pa ne povzročajo večjih dodatnih stroškov.

Koliko v celoti stane nakup parcele, priprava vse dokumentacije, nakup hiše ter še vse ostalo, se torej razlikuje od primera do primera. Nekako pa moramo računati, da bomo za celotni postopek nakupa – kakšnih 500 kvadratnih metrov veliko parcelo na povprečni lokaciji in s povprečno enodružinsko montažno hišo – potrebovali od 200 do 250 tisočakov.

Financiranje montažne hiše

Financiranje montažne hiše

Večina kupcev nakup parcele in gradnjo hiše financira z najetjem stanovanjskega posojila. Za nakup montažnih hiš je moč pridobiti ugodne kredite s strani Ekološkega sklada RS, saj se pri gradnji uporabljajo ekološko prijazni material, hiše pa so energetsko varčne. Na Ekološki sklad morate vložiti prijavo za gradnjo tovrstnega objekta, zraven pa priložiti še dokazilo o gradnji energetsko varčnega objekta. Pri pridobivanju tovrstnega posojila, vam bodo lahko svetovali tudi sami ponudniki montažnih hiš, ki te postopke dobro poznajo.

Na slovenskem trgu je tudi veliko drugih ponudnikov posojil, oziroma bank in hranilnic, ki ponujajo različne oblike stanovanjskih posojil. Nekateri ponudniki so tudi neposredno povezani s proizvajalci hiš, tako da vam lahko celotno storitev nakupa in financiranja hiše ponudijo v enem paketu in z določenimi ugodnostmi.

Stanovanjsko posojilo lahko najamete vezano na variabilno ali pa na fiksno obrestno mero. Pri variabilni obrestni meri se vam bodo obroki skozi čas odplačevanja spreminjali glede na globalne razmere na finančnih trgih, pri fiksni obrestni meri, pa boste vseskozi plačevali enake mesečne obroke. Za katero posojilo se odločite, je tako odvisno od trenutne bančne ponudbe in razmer na finančnih trgih. Tako so bile denimo fiksne obrestne mere za stanovanjska posojila pred leti tudi več kot šest odstotkov na leto, v letu 2017 pa je bilo moč dobiti fiksno obrestno mero za stanovanjsko posojilo v višini okoli dobrih dveh odstotkov, kar je bilo zgodovinsko gledano najugodnejše in to se splača izkoristiti.

Tisti, ki se odločate za najetje posojila s sprejemljivo obrestno mero, pa se morate v tem trenutku (začetek leta 2018)  zavedati, da so obrestne mere EURIBOR prav tako na zgodovinsko nizki ravni, in da se bodo zato mesečni obroki v prihodnjih letih zaradi njegove predvidene rasti, predvsem povečevali. To morate vračunati zato, da pri najetju posojila ne bi šli preko svojih zmožnosti, saj bi vam to lahko čez čas precej zapletlo odplačevanje posojila.

Ne glede na vse možnosti financiranja se morate torej o stanovanjskem posojilu vnaprej dobro informirati. Treba je pridobiti ponudbo vsaj treh do petih kreditodajalcev in jih med sabo primerjati. Banke in hranilnice so se pripravljene o obrestnih merah in drugih pogojih najetja posojila pogajati, zato se nikar ne zadovoljite že s prvo ponudbo.

Celotno financiranje naložbe vam lahko nekoliko olajšajo tudi razne subvencije, ki jih za gradnjo energetsko varčnih objektov prav tako ponuja Ekološki sklad RS. Ena od številnih možnosti je denimo, da pridobite subvencijo za vgradnjo toplotne črpalke, seveda pa so na voljo še druge.

Glede samega načina odplačevanja se z izvajalcem gradnje montažne hiše dogovorite za plačevanje po stopnjah, oziroma po posameznih fazah gradnje. Pred končnim podpisom pogodbe pa dobro preverite tudi njegovo finančno stanje oziroma boniteto.