Novosti na trgu

financiranje montažne hiše

Montažne hiše v Sloveniji postajajo čedalje bolj priljubljene. Na leto se jih po ocenah poznavalcev zgradi že od 400 do 500, v prihodnje pa je pričakovati še hitrejšo rast tega trga. Lesene montažne hiše imajo namreč veliko prednosti pred klasičnimi zidanimi hišami. Toda koliko sploh stanejo montažne hiše in kako jih čim ugodneje financirati? Vse to in še več si lahko preberete v tem članku. Nasveti so del e-knjige z naslovom 41 vprašanj in odgovorov, ki jih morate vedeti o montažnih hišah, ki smo jo pred kratkim izdali na portalu www.montažnehiše.com. Celotno e-knjigo si lahko brezplačno naložite na vaš računalnik na spletni povezavi: www.montažnehiše.com/e-knjiga/

 1. Koliko me bo stala gradnja montažne hiše?

Cene kakovostnih montažnih hiš, izdelanih na ključ, se gibljejo od približno tisoč pa do 1.200 evrov na kvadratni meter. Cene so sicer odvisne od velikosti, kakovosti vgrajenih materialov, oblikovanja, končne opreme, pa tudi od samega ponudnika hiš – ali ima podjetje ustrezno organizacijo, reference, bonitetno oceno… V povprečju znašajo za približno 150 kvadratnih metrov veliko tipsko montažno hišo od 150.000 evrov navzgor. Če izberemo tipsko montažno hišo, je ta v primerjavi z montažno hišo po meri ugodnejša, za koliko pa je odvisno od obsega in vrste sprememb. Manjše spremembe ne povzročajo večjih dodatnih stroškov. Če primerjamo cene montažnih in klasičnih zidanih hiš enakega kakovostnega razreda, naj bi bile montažne po ocenah poznavalcev nekoliko cenejše, seveda, če se pri tem upošteva tudi lastno vloženo delo, ki ga lastnik hiše opravi pri klasični gradnji, pri gradnji montažne hiše pa tega ni, a na to mnogi pogosto pozabijo. Pri primerjavi obeh naložb je treba upoštevati še višje prihranke, ki jih zaradi svoje varčnosti in energetske učinkovitosti v času celotnega življenjskega cikla prinaša montažna hiša.

Ob sami naložbi v montažno hišo pa je treba računati tudi na druge stroške povezane z gradnjo hiše. Prvi strošek nastane že pri nakupu parcele. Cene parcel se seveda razlikujejo, nanje pa najbolj vplivajo sama lokacija, velikost parcele, možnost gradnje na parceli, urejenost vseh komunalnih priključkov in dostopnost. Ko parcelo imamo, je treba pridobiti vso dokumentacijo, ki nam bo omogočala gradnjo hiše. Gre denimo za strošek izdelave projekta, plačilo takse za gradbeno dovoljenje, plačilo komunalnega prispevka in še kaj. Ti stroški in postopki so sicer enaki kot pri gradnji klasične zidane hiše.

V tej fazi je lahko strošek tudi arhitekt, toda nanj je bolje gledati kot na naložbo, saj lahko z optimalnim izkoristkom hiše precej denarja prihranite že pri sami zasnovi hiše, pozneje pa boste z bivanjem v hiši tudi bolj zadovoljni. Pomemben strošek sta tudi priprava terena in gradnja temeljne armiranobetonske plošče, na kateri bo postavljena vaša hiša. Ta dela vam opravijo za to usposobljeni gradbinci, pozanimajte pa se pri več ponudnikih, saj so cene lahko precej različne, tudi do nekaj tisoč evrov. Toda prihranek se vam lahko hitro izniči, če plošča ne bo pripravljena dovolj natančno. Koliko v celoti stane nakup parcele, priprava vse dokumentacije, nakup hiše ter še vse drugo, se torej razlikuje od primera do primera.

Višja cena še ni zagotovilo, da bo s hišo vse v redu. Zagotovo pa je treba biti pozoren, če nekdo ponuja občutno nižjo ceno. Pri izbiri montažne hiše namreč marsikdo podleže ponudbam, ki imajo nižje cene, toda nižja cena ne sme biti najpomembnejše merilo pri odločanju. Treba je upoštevati tudi kakovost rešitve, reference, bonitete,… ki jo ponujajo proizvajalci. Morda je prvih nekaj let po gradnji  hiša enaka hiši, potem pa se lahko pokažejo napake, če gradnja ni bila ustrezna oziroma pravilno izvedena. Na primer zaradi nepravilne parne ovire v zunanjih stenah se lahko v gradbeno konstrukcijo spusti toliko vode, da se ne more posušiti. V izolaciji se začne nabirati voda, pojavljajo se prvi madeži vlage na fasadi, kakšni fizični premiki in potem še biološki procesi v sami konstrukciji.

Montažne hiše ne more graditi kar vsak, saj je treba poznati fizikalne zakonitosti, detajle kakovostne izvedbe in še kaj, kar pa  v končni posledici pomenijo neko razliko v ceni. Razlike med hišami se vidijo po šestih, sedmih letih, ko tudi poteče garancija; v najslabšem primeru, če neuveljavljeno podjetje morda ni bilo kos vsem poslovnim izzivom, je stranka lahko ob pojavu tovrstnih napak prepuščena sama sebi.

 1. Kako lahko financiram nakup in gradnjo montažne hiše?

Večina kupcev nakup parcele in gradnjo hiše financira z najetjem stanovanjskega posojila. Za nakup energetsko varčnih montažnih hiš je moč pridobiti ugodna posojila pri Eko skladu RS, saj se pri gradnji uporabljajo naravni materiali, hiše pa so energetsko varčne. Na Eko sklad morate vložiti prijavo za gradnjo tovrstnega objekta, priložiti pa še dokazilo o gradnji energetsko varčnega objekta. Pri pridobivanju tovrstnega posojila vam bodo lahko svetovali tudi sami ponudniki montažnih hiš, ki te postopke dobro poznajo in lahko za kupce pripravijo tudi vso potrebno dokumentacijo. Na slovenskem trgu je tudi veliko drugih ponudnikov posojil oziroma bank in hranilnic, ki ponujajo različne oblike stanovanjskih posojil. Glede samega načina odplačevanja praviloma velja, da se z izvajalcem gradnje montažne hiše dogovorite za plačevanje po stopnjah oziroma po posameznih fazah gradnje. Pred končnim podpisom pogodbe pa dobro preverite tudi njegovo finančno stanje oziroma boniteto.

montažna hiša

 1. Ali lahko za nakup montažne hiše pridobim nepovratna sredstva Eko sklada?

Nekatere montažne hiše – z letno porabo 15 kWh/m2 ali manj – spadajo v razred energetsko najučinkovitejših zgradb, zato lahko kupci na Eko sklad vložite tudi vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Lani je Eko sklad s subvencijami osrečil 43 novih lastnikov montažnih hiš v povprečni vrednosti 14 tisočakov. Najvišja nepovratna finančna spodbuda je znašala 20.250 evrov. Kar lep kupček denarja, za katerega se kupcem montažnih hiš zagotovo splača nameniti nekaj časa in truda ter izpolniti vlogo. Pozanimajte pa se ali vam bodo pri tem z nasveti in vsemi potrebnimi izračuni za pripravo dokumentacije pomagali tudi pri vašem izbranem ponudniku montažnih hiš.

Subvencije se lahko pridobijo za eno- ali dvostanovanjskemontažne hiše, ki imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje in ki za ogrevanje porabijo največ 15 kWh/m2 energije na leto. Pogoj je tudi, da je vgrajeno zunanje stavbno pohištvo – okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata…, s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K in z najmanj trojno zasteklitvijo. Vgrajena mora biti tudi ena od oblik centralnega sistema prezračevanja, s centralno prezračevalno enoto s sistemom za rekuperacijo toplote, ki mora dosegati vsaj 80-odstoten toplotni izkoristek rekuperacije toplote, vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

Vgrajeni morajo biti tudi sodobni generatorji toplote in hladu ter naprave z visoko energijsko učinkovitostjo. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati desetih odstotkov skupnih letnih toplotnih potreb stavbe, razen če gre za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije.

Stavba mora najmanj 50 odstotkov letne dovedene energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo, pripravo tople vode in razsvetljavo pokriti iz obnovljivih virov energije, razen če je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE (samostojna proizvodna enota za pridobivanje toplotne in električne energije) z visokim izkoristkom. Montažna hiša pa mora zagotavljati tudi ustrezno zrakotesnost.

Eko sklad je višino nepovratnih sredstev določil glede na energijsko učinkovitost, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe. Najvišji znesek pridobitve subvencije je 125 evrov na kvadratni meter stavbe, če montažna hiša ponuja energijsko učinkovitost manjšo ali enako porabi 10 kWh/m2 na leto, sicer pa je subvencija nekoliko nižja. Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo ali za največ 120 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema.

Eko sklad ponuja tudi dodatne nepovratne finančne spodbude za montažno hišo, ki ima poleg vsega naštetega vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo. Ta dodatna subvencija znaša 50 evrov na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega zunanjega stavbnega pohištva na stanovanjsko enoto.

Prav tako lahko dodatne nepovratne finančne spodbude dobi kupec hiše, ki ima na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja eno- ali dvostanovanjske stavbe vgrajeno masivno leseno fasadno oblogo. Pri tem znaša subvencija deset evrov na m2 neto ogrevane površine stavbe, vendar največ do 1500 evrov za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo ali do 1200 evrov za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema.

Če vse skupaj seštejemo, lahko torej največja nepovratna spodbuda, ki jo lahko pridobi kupec montažne hiše, znaša 21.750 evrov, pojasnijo na Eko skladu. Kupci lahko ta znesek povečajo le še za dodatno spodbudo, če imajo vgrajen solarni ogrevalni sistem ali sončno elektrarno za samooskrbo.

Pomembno je, da oddate pravilno izpolnjeno in popolno vlogo, pa seveda, da gre iz vaših rok pravočasno, kar pomeni še pred začetkom gradnje.

Izpolnite spodnji obrazec in pridobite e-knjgo popolnoma brezplačno

 
 1. Koliko stane stanovanjsko posojilo Eko sklada?

Za pridobitev Eko kredita sta pomembna predvsem dva pogoja: Kupec montažne hiše mora biti kreditno spodoben, hiša pa mora zagotavljati ustrezno energijsko učinkovitost, kar pomeni, da mora biti letna poraba energije za ogrevanje manjša ali enaka 25 kWh/m2.

Mimogrede, za pridobitev nepovratne subvencije Eko sklada so merila strožja, saj letna poraba energije za ogrevanje ne sme presegati 15 kWh/m2.

Kaj pa stroški Eko kredita? Za fizične osebe velja obrestna mera trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotka. Odplačilna doba je do 20 let. Poleg tega je treba plačati še druge stroške posojila, ki znašajo 1,5 odstotka vrednosti najetega posojila, vendar ne manj kot 40 in ne več kot 175 evrov. Stanovanjsko posojilo ima tudi strošek vodenja, za kar boste, odvisno od višine posojila, odšteli še od 30 do 50 evrov na leto, poravnati pa bo treba še zavarovanje posojila, kar je odvisno od višine in dolžine odplačevanja kredita.

 1. V kateri banki naj najamem stanovanjsko posojilo za nakup montažne hiše?

Če vaša montažna hiša ne zagotavlja ustrezne energijske učinkovitosti ali če ne izpolnjujete drugih pogojev Eko sklada, vam ne preostane drugega, kot da se obrnete na banke. Ponudbe bank kažejo, da se lahko cene posojil in drugi z njim povezani stroški med bankami kar precej razlikujejo, zato se splača o tem dobro pozanimati in izbiri nameniti dovolj pozornosti in časa. Za stanovanjsko posojilo je priporočljivo pridobiti ponudbe vsaj treh do petih posojilodajalcev in jih med sabo primerjati. Ne pozabite pa še, da so se banke in hranilnice pripravljene o obrestnih merah in drugih pogojih najetja posojila pogajati, zato se nikar ne zadovoljite že s prvo ponudbo.

 1. Kakšno stanovanjsko posojilo naj najamem?

Stanovanjsko posojilo v bankah lahko najamete vezano na variabilno oziroma spremenljivo obrestno mero ali na fiksno obrestno mero. Pri variabilni obrestni meri se vam bodo obroki skozi čas odplačevanja spreminjali glede na globalne razmere na finančnih trgih, pri fiksni obrestni meri pa boste vseskozi plačevali enake mesečne obroke. Za katero posojilo se odločite, je tako odvisno od trenutne bančne ponudbe in razmer na finančnih trgih. Tako so bile denimo fiksne obrestne mere za stanovanjska posojila pred leti tudi več kot šest odstotkov na leto, v letu 2017 pa je bilo mogoče dobiti fiksno obrestno mero za stanovanjsko posojilo v višini okoli dobrih dveh odstotkov, kar je bilo zgodovinsko gledano najugodnejše. Fiksne obrestne mere pa se od takrat počasi zvišujejo.

Tisti, ki se odločate za najetje posojila s spremenljivo obrestno mero, pa se morate v tem trenutku (sredina leta 2018)  zavedati, da so obrestne mere EURIBOR prav tako na zgodovinsko nizki ravni in da se bodo zato mesečni obroki v prihodnjih letih zaradi njegove predvidene rasti predvsem povečevali. To morate vračunati zato, da pri najetju posojila ne bi šli prek svojih zmožnosti, saj bi vam to lahko čez čas precej zapletlo odplačevanje posojila.

 1.  Katere dokumente potrebujem za pridobitev stanovanjskega posojila?

Ker nakup montažne hiše pomeni gradnjo stanovanjskega objekta, posojilojemalec za pridobitev posojila potrebuje kar nekaj dokumentacije:

 1. dokazila o kreditni sposobnosti (potrdilo delodajalca, plačilne liste, izpis prometa TRR …);
 2. pravnomočno gradbeno dovoljenje;
 3. dokazilo o lastništvu zemljišča (zemljiškoknjižni izpisek);
 4. prodajno pogodbo za nakup montažnega objekta;
 5. dokazilo o lastnih sredstvih (na računu ali v že vloženih sredstvih v gradnjo);
 6. v primeru zavarovanja s poroki dokazila o kreditni sposobnosti porokov (enaka kot za posojilojemalca);

pri zavarovanju s hipoteko cenitev nepremičnine, ki se pri gradnji izračuna na končno vrednost zaključene gradnje in solidarne poroštvene izjave morebitnih solastnikov, ki bodo tudi zastavitelji svojega deleža.

V e-knjigi lahko med drugim preberete tudi odgovore na nekatera druga vprašanja:

 • Katere so glavne značilnosti montažnih hiš?
 • V kateri fazi gradnje lahko kupim montažno hišo?
 • Katere korake moram opraviti pri nakupu montažne hiše?
 • Na kaj moram biti pozoren pri nakupu parcele za gradnjo montažne hiše?
 • Kakšno dokumentacijo potrebujem za začetek gradnje hiše?
 • Kako izbrati ponudnika montažne hiše?
 • Katere podatke moram zaupati ponudniku montažne hiše, da bom dobil njegovo čim bolj celovito in konkretno ponudbo?
 • Katere certifikate in reference je dobro, da ima ponudnik montažne hiše?
 • Kako naj skrbim in vzdržujem svojo montažno hišo?
 • Kako varne so montažne hiše v primeru potresa, požara ali poplave?
 • Kako čim bolj učinkovito in ugodno ogrevati montažno hišo?
 • Kako poskrbeti za energetsko samooskrbo montažne hiše?

 

Preberite pa tudi EKSKLUZIVNI INTERVJU z direktorjem tehnološko vodilnega proizvajalca montažnih hiš pri nas:

MARKO LUKIĆ, Lumar IG: »V petih do desetih letih bo polovica novih hiš montažnih

Primerjaj hiše

Primerjaj (0)