Novosti na trgu

pasivna hiša

Pasivna hiša v zadnjem času postaja čedalje bolj priljubljena izbira tudi med Slovenci, saj so tovrstne hiše prijetne za bivanje, hkrati pa energijsko izjemno varčne; po drugi strani pa je res, da so tudi dražje od primerljivih nizkoenergijskih hiš. Poiskali smo odgovore na 14 pogosto zastavljenih vprašanj o pasivnih montažnih hišah. 


 1. Kaj je to pasivna hiša?

Pasivna hiša je prijetna za bivanje, hkrati pa energetsko izjemno varčna, saj večino potreb za ogrevanje pokrije s sončno energijo in toploto ljudi, ki živijo v hiši. Tako njena letna potreba po dodatni energiji za ogrevanje ni večja od 15 kWh/m². Bivalni prostori so odprti na južno stran, velike steklene površine obrnjene proti soncu pa hiši omogočajo potreben prehod sončnih žarkov v hišo. Pasivne hiše imajo odlično toplotno izolacijo tako tal, kot tudi ovoja in strehe hiše. Minimalno potrebo po dodatni energiji pa največkrat pokrijejo s toplotno črpalko ali drugimi cenovno ugodnimi energenti.

 1. Katerim merilom mora zadostiti pasivna hiša?

Kot prvo, letno za ogrevanje ne sme porabiti več kot 15 kWh energije na kvadratni meter površine, skupna letna poraba energije za ogrevanje, toplo vodo in preostalo elektriko, pa ne sme presegati porabe 120 kWh/m². Samo za električno energijo brez ogrevanja in ogrevanja sanitarne vode, lahko letno porabi največ 18 kWh/m2. Pasivna hiša mora zagotavljati zelo dobro toplotno zaščito; toplotna prehodnost neprosojnih delov ovoja UPH mora biti manjša od 0,10 W/m2K, pasivna hiša ne sme imeti toplotnih mostov, vgrajena morajo biti okna s troslojno zasteklitvijo UOPH<0,80 W/m2K, zgradba mora biti zrakotesna, vgrajene pa ima tudi visoko učinkovite prezračevalne naprave z rekuperacijo. Zrakotesnost se preverja s takoimenovanim testom »blower door«. Vrednost testa pove, koliko zraka se izmenja v eni uri skozi zaprti ovoj stavbe pri pod- ali nadtlaku 50 Pascalov. Pasivna hiša na uro ne sme izgubljati več zraka, kot znaša 0,6-kratni volumen hiše.  1. Kje lahko zgradimo pasivno montažno hišo?

Zgradimo jo lahko tam, kjer je prisotne dovolj sončne energije. Pasivna hiša mora biti ustrezno umeščena v prostor, dovolj osončena. Biti mora kompaktna, imeti čim manjšo površino fasade, daljšo stranico pa obrnjeno proti jugu zaradi čim boljšega izkoristka sončne energije. Proti jugu mora biti obrnjenih tudi največ steklenih površin pasivne hiše. 

 1. Kako je zgrajena pasivna hiša?

Pasivna hiša je zgrajena iz sodobnih naravnih materialov, ki so prijetni za bivanje. Eden bistvenih elementov je ovoj stavbe, kjer mora biti toplotna prevodnost ovoja vseh elementov enaka. Začne se že pri pripravi tal, kjer se pri gradnji hiše priporoča izvedba toplotne izolacije pod talno ploščo s kakšnimi 30 centimetri stirodurja ali penjenega stekla. Tovrstne hiše imajo zunanje stene debeline tudi do okoli 45 centimetrov, od tega je debelina toplotne izolacije okoli 40 centimetrov. Stene so sestavljene iz lesene konstrukcije, vmes se uporablja celulozna toplotna in zvočna izolacija, OSB plošče, mavčno kartonske plošče in še kaj. Toda, še tako dobri materiali ne zagotavljajo ustrezne pasivne hiše, če ta ni tudi kvalitetno zgrajena, kar pomeni, da morajo biti vsi stiki brez toplotnih mostov in zrakotesni, saj se le tako preprečijo toplotne izgube. Kvalitetna pasivna hiša se od nekvalitetne loči ravno po količini toplotnih izgub. 

 1. Kakšne so prednosti pasivne montažne hiše?

Pasivne hiše odlikujejo visoka energetska učinkovitost, nižja toplotna prehodnost zunanjih sten, višja akumulacija toplote, enakomerne temperature v prostoru, prihranek energije za ogrevanje, sistem z učinkovito rekuperacijo toplote odpadnega zraku in prijetno bivalno ugodje. Zaradi kvalitetne gradnje in pri tem uporabljenih materialov, je pričakovati tudi daljšo življenjsko dobo stavbe. Pasivna hiša nima toplotnih mostov, zato običajno tudi ni plesni. Ta se v klasičnih hišah pogosto pojavi tam, kjer je več vlage, pa recimo tudi za kakšnimi vgradnimi omarami, saj je za njimi temperatura zaradi izolacije same omare nižja, kar povzroča kondenzacijo vlage iz zraka. V pasivni hiši, ki ima debele in zelo dobro izolirane zunanje stene, pa sta temperaturi v prostoru in za omaro podobni, kar preprečuje kondenzacijo zraka. 


pasivna hiša


 1. Kakšne so pomanjkljivosti pasivne montažne hiše?

Glavna pomanjkljivost pasivne montažne hiše je njena na začetku višja investicija. Pasivna hiša je za kakšnih 15 do tudi več kot 20 odstotkov dražja od podobne nizkoenergijske hiše. Koliko dejansko znaša razlika, je odvisno od primera do primera oziroma vrste dejavnikov – od kvalitete vgrajenih materialov, same gradnje, posamičnih želja kupca …, zato si mora vsak kupec sam pri sebi izračunati, ali se mu naložba izplača in kdaj se mu bo povrnila skozi nižje stroške bivanja. Slabost pasivne hiše je tudi ta, da ima hiša zaradi debelejše izolacije zunanjih sten manj neto stanovanjske površine, kot bi jo imela, če bi bile stene ob enakih zunanjih dimenzijah tanjše.

 1. Kakšna je priporočena velikost pasivne montažne hiše?

Pasivna hiša del potreb za ogrevanje pokrije s toploto ljudi, ki živijo v hiši. Več ljudi v enako veliki hiši pomeni več oddajanja toplote, toda po drugi strani preveliko število ljudi povzroča utesnjenost. Priporočena kvadratura pasivne hiše je po mnenju strokovnjakov tako okoli 35 kvadratnih metrov na osebo. To je optimalna površina glede na obe merili – oddajanje toplote in velikost prostora za bivanje -, seveda pa je spet odvisno od pričakovanj in želja posameznikov. 

 1. Kako je v pasivni hiši urejeno prezračevanje?

Pasivna hiša ima zelo dobro urejeno prezračevanje, ki ugodno vpliva na bivanje. Za prezračevanje skrbi avtomatski rekuperacijski prezračevalni sistem za stalno ogrevanje ali hlajenje ter osveževanje zraka, ne da bi bilo treba stanovalcem hišo prezračevati z odpiranjem oken ali vrat. Prezračevanje z rekuperacijo stalno dovaja sveži zrak, ki od odpadnega zraka, ki zapušča prostor, prejema njegovo toploto. Vgrajeni filtri prezračevalnega sistema preprečujejo vdor pršic, cvetnega in drugega prahu v hišo. 


pasivna hiša


 1. Kako se ogrevajo pasivne hiše?

Pasivna hiša za ogrevanje potrebuje zelo malo dodatne energije, saj za večino toplote poskrbijo sončni žarki in toplota ljudi, ki v hiši živijo. Običajno se te dodatne potrebe pokrijejo s toplotno črpalko, pri čemer so ti stroški v primerjavi z drugimi hišami zelo nizki. Najsodobnejše pasivne hiše so naredile še korak naprej, saj imajo vgrajen sistem, ki združuje toplotno črpalko in komfortno prezračevalno napravo s toplotnim menjalnikom. 

 1. Koliko energije letno porabi pasivna montažna hiša?

Pasivna hiša lahko za ogrevanje porabi največ 15 kWh/m2 energije na leto, kar ustreza porabi 1,5 litra kurilnega olja na kvadratni meter ogrevalne površine. Primerljivo velika klasično grajena hiša na leto porabi vsaj desetkrat več kurilnega olja. Strokovnjaki ocenjujejo, da znaša strošek za ogrevanje pasivne hiše velikosti okoli 130 kvadratnih metrov stanovanjske površine s toplotno črpalko od 50 do 150 evrov na leto. Ob tem je zanimivo, da tovrstne hiše za ogrevanje sanitarne vode potrebujejo okoli dvakrat več energije kot za ogrevanje prostorov. V običajnih zgradbah je, za primerjavo, delež za ogrevanje sanitarne vode le dobrih deset odstotkov celotne energije za ogrevanje.

 1. Kakšni so lahko prihranki pri gradnji pasivne montažne hiše?

Čeprav je investicija v tovrstne hiše višja kot v druge hiše, pa lahko pri gradnji tudi nekaj prihranimo. Montažne hiše namreč ne potrebujejo določenih elementov, ki jih imajo klasično grajene hiše. Pasivna hiša lahko ima zaradi vgradnje rekuperacijskega sistema prezračevanja nekatere zasteklitve fiksne, saj prostorov ni treba zračiti z odpiranjem oken, kar lahko poceni gradnjo. Prav tako denimo odpadejo stroški za izgradnjo dimnika, ne potrebujemo prostora za zalogovnik, potrebujemo pa tudi manj ogrevalnih teles, saj so potrebe po ogrevanju minimalne. 

 1. Kdaj pasivna hiša povrne svojo naložbo?

Kvalitetno zgrajene pasivne hiše imajo za okoli 15 do tudi več kot 20 odstotkov višjo začetno investicijo, kot če bi zgradili podobno nizkoenergijsko hišo. Višji začetni investicijski stroški se povrnejo predvsem s prihranki pri ogrevanju, koliko časa je za to potrebnega, pa je odvisno od več dejavnikov: od same vgrajene tehnologije, od kvalitete vgrajenih materialov, do gibanja cene elektrike ali drugih goriv, same lokacije hiše in njenih potreb po dodatnem ogrevanju (te so v toplih krajih manjše), od samih cen ponudnikov montažnih hiš, ki se razlikujejo in še kaj. Se pa vrednost začetne investicije lahko precej zniža ob koriščenju subvencije Eko sklada. 


pasivna hiša


 1. Koliko nepovratnih subvencij lahko za pasivno hišo dobim od Eko Sklada?

Subvencije Eko Sklada lahko pridobijo eno- ali dvostanovanjske montažne hiše, ki imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje in ki za ogrevanje porabijo največ 15 kWh/m2 energije na leto, kar pomeni vse pasivne hiše. Eko sklad višino nepovratnih sredstev določi glede na energijsko učinkovitost, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe. Najvišji možni znesek pridobitve subvencije znaša 125 evrov na kvadratni meter stavbe, vendar le v primeru, da montažna hiša ponuja energijsko učinkovitost manjšo ali enako porabi 10 kWh/m2 na leto, sicer pa je subvencija nekoliko nižja. Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo ali za največ 120 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema. Eko sklad pa ponuja tudi dodatne nepovratne finančne spodbude za montažno hišo, ki ima poleg vsega naštetega vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo. Ta dodatna subvencija znaša 50 evrov na kvadratni meter vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda pa je lahko dodeljena za največ 30 kvadratnih metrov lesenega zunanjega stavbnega pohištva na stanovanjsko enoto. Prav tako lahko dodatne nepovratne finančne spodbude prejme kupec hiše, ki ima na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja eno- ali dvostanovanjske stavbe, vgrajeno masivno leseno fasadno oblogo. Pri tem znaša subvencija deset evrov na kvadratni meter neto ogrevane površine stavbe, vendar največ do 1.500 evrov za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo ali do 1.200 evrov za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema. Če vse skupaj seštejemo, lahko največja nepovratna spodbuda, ki jo lahko pridobi pasivna hiša oz. njen kupec, znaša 21.750 evrov. Kupci lahko ta znesek povečajo le še za dodatno spodbudo v primeru, da imajo vgrajen solarni ogrevalni sistem ali sončno elektrarno za samooskrbo. 

 1. Kakšno je zagotovilo, da je pasivna hiša res pasivna?

Pasivna zgradba mora izpolnjevati zahteve pasivne gradnje, da si lahko pridobi tudi uraden certifikat pasivne zgradbe. Te norme v EU določa Certifikat Passivhaus, ki ga podeljuje Passivhaus Institut v Darmstadtu v Nemčiji. Ta je zaradi svojega znanja in pionirskih izkušenj na področju pasivne gradnje postal referenčno certifikacijsko telo za podeljevanje certifikatov. Za pridobitev certifikata se preverja kvaliteta posameznih komponent pasivne hiše, od oken in okenskih okvirjev, vhodnih vrat, stenskih elementov, fasade, prezračevalne in kompaktne naprave, … do hiše kot celote. Ali potencialno pasivna hiša zadošča pasivnim standardom, se preverja že v različnih fazah gradnje. Kot prvo je pomembno sodelovanje z arhitektom, ki pasivno hišo zasnuje. Vse odločitve je treba uskladiti tudi s projektantom strojnih inštalacij, kot so ogrevanje, elektrika …, saj vse to vpliva na končno energijsko porabo hiše. Med samo gradnjo pasivne hiše se sproti preverja in opravlja meritve termografije, zrakotesnosti in izračune PHPP – program za izračun energetske bilance objekta. Če hiša ustreza vsem merilom pasivne gradnje, pridobi omenjeni certifikat pasivnih stavb.


Za več informacij nam pošljite neobvezno povpraševanje:

Z izpolnjevanjem in pošiljanjem tega povpraševanja se strinjam, da se podatki, ki sem jih vnesel v obrazec za povpraševanje, lahko posredujejo ponudnikom montažnih hiš za pridobitev ustreznih ponudb.

Primerjaj hiše

Primerjaj (0)