Novosti na trgu

stanovanjski krediti

Na nepremičninskem trgu ponovno vlada prava evforija in to se pozna tudi pri najemanju stanovanjskih kreditov, ki že dve leti doživljajo pravi razcvet. Za družino Lotrič, ki kupuje montažno hišo v vrednosti 150.000 tisočakov, smo preverili, kje stanovanjski kredit dobi najugodneje. Razlike v bankah so precejšnje!

Družina Lotrič je pred časom kupila parcelo, kjer bodo postavili montažno hišo v vrednosti 150 tisočakov. Na naš portal www.montažnehiše.com so se obrnili po pomoč, da bi jim svetovali glede najetja stanovanjskega kredita. Kot prvo jih zanima, kje ga lahko dobijo najugodneje, kot drugo pa, kaj vse potrebujejo, da ga sploh lahko pridobijo. Za sam nakup hiše imajo privarčevanih 50 tisočakov, posojila pa bi najeli še za sto tisočakov, in sicer za 15 let in z zavarovanjem s hipoteko.

Vsem bankam in hranilnicam v Sloveniji smo poslali vprašanje, koliko bi pri njih znašale obrestne mere in mesečni obroki za to posojilo. Odgovorilo nam je deset ponudnikov kreditov in na poslalo njihovo informativno ponudbo. Fiksno obrestno mero trenutno najugodneje ponuja banka Intesa Sanpaolo, saj znaša 2,8 odstotka, mesečni obrok pa bi družino Lotrič pri njih stal 681 evrov. Pomembno je, da bi ta obrok ostal celotno obdobje odplačevanja povsem enak. Družina bi tako za vse obresti plačala 22.580 evrov. Če bi enako posojilo najeli pri banki z najmanj ugodno obrestno mero, bi za obresti plačali več kot deset tisočakov več! Razmislek, kje se splača najeti stanovanjski kredit, torej ni odveč!

Variabilni ugodnejši od fiksnega, toda…

Kako pa je z najetjem kredita z variabilno obrestno mero? To kredit v naši raziskavi najugodneje ponuja DBS, znaša pa 624,8 evra na mesec. Tudi tukaj so razlike v obrestnih merah in mesečnih obrokih med bankami več kot očitne. Pribitek na EURIBOR znaša v najugodnejši banki 1,7 odstotne točke, v najmanj ugodni pa 2,6 odstotne točke. Razlika v mesečnih obrokih pa je skoraj 47 evrov.

obresti

Najugodnejši kredit z variabilno obrestno mero je trenutno torej bolj ugoden, kot najugodnejši kredit s fiksno obrestno mero. Razlika med njima je dobrih 56 evrov, toda ne pozabite, da se bo to v prihodnje skoraj zagotovo spremenilo, saj vemo, da je vrednost EURIBOR, ki vpliva na variabilno obrestno mero, še vedno negativna. Spomnimo se, da je ta vrednost v preteklosti segla tudi že do štirih odstotkov in več, kar pa bi pomenilo občutno podražitev kredita s to obrestno mero. Družini Lotrič bi torej svetovali, da izkoristi še vedno ugodne razmere in kredit raje najame s fiksno obrestno mero, saj bodo zaradi tega tudi bolj mirno spali.


Koliko stane 100.000 evrov stanovanjskega posojila za 15 let, zavarovanega s hipoteko

  Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera  
Banka Mesečni obrok  Obrestna mera Mesečni obrok  Obrestna mera Stroški odobritve (v EUR)
(v EUR) (v %) (v EUR) (v%)
Abanka* 685,8 2,9 652,8 6M EURIBOR + 2,20 450
Addiko Ni v ponudbi 662,1 3M EURIBOR + 2,40 400
DBS** 695,4 3,1 624,8 6M EURIBOR + 1,85 495
Delavska Hranilnica Ni v ponudbi 638,1 6M EURIBOR + 1,85 400
Gorenjska banka 695,4 3,1 643,5 6M EURIBOR + 2,00 0 – 690
Intesa Sanpaolo 681 2,8 629,8 6M EURIBOR + 1,70 0
Lon 722,3 3,65 671,5 6M EURIBOR + 2,60 540
NLB 739,7 4 657,4 6M EURIBOR + 2,30 750
Sberbank*** Ponudba največ do 10 let 636,6 6M EURIBOR + 1,85 700
SKB 685,8 2,9 645,8 3M EURIBOR + 2,05 500
Sparkasse**** 712,4 3,45 638,9 6M EURIBOR + 1,90 600

Viri: banke, konec oktobra 2018; op.: *pri izračunu so upoštevani pogoji posebne ponudbe, ki so razvidni na spletni strani Abanke; **obrestna mera v DBS se s sklenitvijo dodatnih produktov lahko zniža za do 0,2-odstotne točke, posledično je nižji tudi mesečni obrok; ***akcijska ponudba Sberbank; ****v Sparkasse je obrestna mera lahko tudi ugodnejša glede na preteklo poslovno sodelovanje z banko in ob sklenitvi dodatnih finančnih produktov.


 Stanovanjski kredit Eko sklada

Ker družina Lotrič kupuje montažno hišo, lahko zaprosi tudi za kredit Eko sklada, pri katerem pa je pogoj za pridobitev subvencije, da mora hiša zagotavljati ustrezno energijsko učinkovitost. To pomeni, da letna poraba energije za ogrevanje ne sme presegati 25 kWh/m2. Če hiša temu ustreza, potem lahko družina pridobi kredit z obrestno mero trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotka. To je bolj ugodno, kot v vseh drugih bankah. Spet pa je treba opozoriti, da se bo EURIBOR v prihodnjih 15 letih skoraj zagotovo povzpel na višje ravni, kar pomeni, da bo lahko ta kredit v nekem obdobju manj ugoden kot kredit, ki ga zdaj najemate s fiksno obrestno mero. Kakšna bo v 15 letih razlika med obema kreditoma pa žal ne ve nihče.

Pri najemu stanovanjskega kredita ne pozabite na to, da je treba plačati tudi stroške odobritve. Ti znašajo v različnih bankah različno, računajte pa na kakšnih pet stotakov. Poleg tega vas čakajo še stroški cenitve, overovitve pri notarju, nekatere banke zahtevajo tudi sklenitev življenjskega zavarovanja, pa tudi to, da ob najemu postanete njihov komitent. Slednje pa hkrati pomeni tudi, da boste mesečno plačevali nekaj evrov za svoj osebni račun. Koliko natančno pa je odvisno od banke do banke, bodite pa na to pozorni že ob najemu kredita, saj se lahko tudi iz tega skozi čas nabere kaj nekaj denarja.

financiranje

Kaj potrebujete za odobritev kredita?

Družino Lotrič zanima tudi, kaj vse potrebuje za odobritev kredita. Kot prvo je potrebno dokazilo o kreditni sposobnosti, kar pomeni potrdilo delodajalca, plačilni listi, izpis prometa na TRR in podobno. Potrebno je pravnomočno gradbeno dovoljenje, dokazilo iz zemljiške knjige o lastništvu zemljišča, prodajna pogodba za nakup montažne hiše, dokazilo o lastnih sredstvih, v primeru zavarovanja s poroki dokazila o kreditni sposobnosti porokov, v primeru zavarovanja s hipoteko pa še cenitev nepremičnine. Zaradi nedavne spremembe gradbenega zakona so banke pri odobravanju kreditov sedaj še bolj previdne in zahtevajo še kakšne dodatne dokumente in potrdila o skladnosti objekta, kot je denimo uporabno dovoljenje.

Kakorkoli, ko najemate stanovanjski kredit, se splača obiskati več bank in natančno proučiti obrestne mere pa tudi druge pogoje za odobritev kredita. Kot smo ugotovili, so lahko prihranki pri tem res veliki, z njimi pa si boste po nakupu montažne hiše lažje kupili še kakšno pohištvo ali drugo opremo za čim prijetnejši začetek bivanje v vašem novem domu.

Primerjaj hiše

Primerjaj (0)