Montažne hiše so tako potresno kot tudi požarno bolj varne od klasičnih zidanih hiš, manj pa so odporne na morebitne poplave.

V povprečju so montažne hiše štirikrat in več lažje od zidanih, zato je sila ob potresu na te hiše manjša. Les, ki je glavni sestavni element montažnih hiš, ob potresu deluje precej bolj elastično kot beton in dobro prenaša tresenje tal. Montažne hiše so tako bolj prožne od zidanih in se ob tresenju pravilom ne porušijo, temveč le zamajejo. Ravno zato so te hiše še posebej priljubljene na potresno bolj tveganih območjih.

Montažne hiše pa imajo svoje prednosti tudi v primeru požara. Uporaba negorljivih izolacijskih materialov pri njihovi gradnji zagotavlja dobro požarno varnost. Stene so namreč prevlečene z negorljivimi mavčnimi ploščami, leseni elementi pa premazani z negorljivimi materiali. Seveda ob večje požaru popusti tudi tovrstna konstrukcija, toda les kljub požaru dolgo ohranja nosilnost konstrukcije, celo dlje kot jeklo ali beton. Poleg tega pri gorenju materialov, ki so vgrajeni v sodobne montažne hiše, ne prihaja do izhlapevanja strupenih hlapov, ki lahko ob požarih povzročijo zadušitev.

Ena od slabosti montažnih hiš pa se pokaže v primeru poplav, saj je les kot eden glavnih gradbenih elementov montažnih hiš precej občutljiv na vodo in vlago, podobno pa tudi drugi izolacijski materiali. Če pride do poškodb teh elementov, se namreč lahko izgubijo energetske prednosti, ki jih ponujajo tovrstne hiše.